Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

maou666
18:25
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
maou666
18:20
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
maou666
18:17
maou666
18:16
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viafckit fckit

August 19 2017

maou666
15:01
8237 116b
maou666
01:20
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
maou666
01:19
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
01:19
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viascorpix scorpix
maou666
00:38
maou666
00:37
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaOnly2you Only2you
maou666
00:36
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
00:36
6085 fd6c
maou666
00:34
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr

August 18 2017

maou666
22:57
2662 7b83
Reposted fromcleanout cleanout viaWarpRider WarpRider
maou666
22:56
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr
maou666
22:54
maou666
22:52
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viamarlylee marlylee
maou666
22:37
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaOnly2you Only2you
maou666
22:35
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabeinthe beinthe

August 04 2017

maou666
18:47
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl