Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

maou666
21:33
9463 6de7
Reposted frommhorrighan mhorrighan
maou666
21:20
9655 ab2f 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol
maou666
21:20
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol
maou666
19:01
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
maou666
19:00
4082 0951
Reposted fromaletodelio aletodelio
maou666
19:00
4390 8f95 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
maou666
18:59
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasilence89 silence89
maou666
18:59
4577 b125
Reposted fromRickAndMorty RickAndMorty
maou666
18:58
4046 f81a
Reposted fromRickAndMorty RickAndMorty
maou666
18:56
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasilence89 silence89
18:56
ludzie pytają mnie gdzie będę za rok - kurwa mać, ja nawet nie wiem gdzie teraz jestem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viasilence89 silence89
maou666
18:55
maou666
18:54
9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasilence89 silence89
maou666
18:54
8191 b2de
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89
maou666
18:54
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89
maou666
15:08
3911 1284 500
maou666
15:07
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viasilence89 silence89
maou666
15:06
8693 d79f
Reposted fromteijakool teijakool viacolouredhair colouredhair

December 03 2017

maou666
08:27
maou666
08:22
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl