Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

maou666
23:21
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viasatyra satyra
maou666
23:21
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viashitsuri shitsuri
23:21
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viashitsuri shitsuri
maou666
23:19
Reposted frommajkey majkey viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
maou666
23:19
maou666
23:19
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viasatyra satyra
maou666
23:18
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viashitsuri shitsuri
23:18
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viablackmoth7 blackmoth7
maou666
23:17
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viablackmoth7 blackmoth7
maou666
23:17
8069 3b6a 500
Marcin Sacha
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maou666
23:17
8072 6c5b 500
Nic się z niczym nie łączy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 24 2017

maou666
20:22
maou666
20:21
5656 812c 500
Reposted fromSzczu Szczu viadrugs drugs
maou666
20:15
Berlins schematischer U-Bahn-Plan und der wirkliche Linienverlauf
Reposted fromfightling fightling viaberlin berlin

March 20 2017

maou666
22:06
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
maou666
22:05
Nazwano morfiną tę pospolitą chemiczną namiastkę starożytnego stoicyzmu, chrześcijańskiej rezygnacji.
— Giuseppe Tomasi di Lampedusa "Lampart"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadrugs drugs
maou666
22:05

March 12 2017

maou666
18:04
2389 ffb4 500
Reposted fromprivacea privacea

March 11 2017

maou666
17:58
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool
17:57
4839 93eb 500

danofthebastille:

02.09.2017

Reposted frommaliatate maliatate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl