Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

maou666
22:52
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viamarlylee marlylee
maou666
22:37
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaOnly2you Only2you
maou666
22:35
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabeinthe beinthe

August 04 2017

maou666
18:47
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaikari ikari
maou666
18:45
4884 86d9
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viaohhwell ohhwell
maou666
18:44
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
maou666
18:41
9595 5679
maou666
18:35

Jestem tobą na umór pijany

Nazim Hikmet

Jestem tobą na umór pijany

nie wytrzeźwiałem

wytrzeźwieć nie mogę

nie chcę wytrzeźwieć

 

Głowa mi pęka

zdarłem kolana

ubranie mam ciężkie od błota

 

Wstaję padam padam wstaję

biegnę do twego światła

co się zapala i gaśnie

Reposted fromdomitrz domitrz viazmora zmora
maou666
12:51
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viawildgirl wildgirl
maou666
12:50
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
maou666
12:49

Jestem tobą na umór pijany

Nazim Hikmet

Jestem tobą na umór pijany

nie wytrzeźwiałem

wytrzeźwieć nie mogę

nie chcę wytrzeźwieć

 

Głowa mi pęka

zdarłem kolana

ubranie mam ciężkie od błota

 

Wstaję padam padam wstaję

biegnę do twego światła

co się zapala i gaśnie

Reposted fromdomitrz domitrz viazmora zmora
maou666
12:46
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viapoppyseed poppyseed
maou666
12:45
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viapoppyseed poppyseed
maou666
12:44
maou666
12:42
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viapimpmyheart pimpmyheart
maou666
12:41
7321 9e8f
Reposted fromagridoce agridoce viahomedesigning homedesigning

August 02 2017

maou666
08:57
2999 21a7
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viadrugs drugs
maou666
08:56
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
maou666
08:55
0020 668d 500
the only planet with psylocybin
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
maou666
08:54
Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów.
Odciski robią mu się na sercu od takich historii.
— Marcin Świetlicki "Odciski"
Reposted fromvigil vigil viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl